Strefy czasowe

Cała Ziemia podzielona jest umownie na strefy czasowe. Granice stref czasowych przebiegają z grubsza co 15 stopni długości geograficznej. Skąd się wziął podział na strefy czasowe z granicami co 15 stopni? Ziemia wykonuje pełn obrót w ciągu 24 godzin, moment górowania Słońca (południe) przemieszcza się ze wschodu na zachód z szybkością 360/24, czyli 15 stopni na godzinę.
Południk zerowy przebiega przez Londyn, strefa czasowa otaczająca ten południk jest zerową strefą czasową, a jej czas nazywa się uniwersalnym czasem koordynowanym i oznacza skrótem UTC (od ang. Coordinated Universal Time). Polska leży w strefie czasowej sąsiadującej od zachodu ze strefą zerową, na terenie państwa obowiązuje czas oznaczony UTC+1, który jest o jedną godzinę późniejszy niż uniwersalny.
Jeszcze do niedawna czas był wyznaczany za pomocą słońca i zależał od rotacji Ziemi. Obecnie czasy urzędowe są wyznaczane przez zegary atomowe rozmieszczone w laboratoriach na całym świecie. Zegary te są koordynowane poprzez systematycznie wzajemnie porównania tak, aby była na nich dokładnie ta sama godzina.

Strefy czasowe na świecie:
strefy czasowe

Dlaczego strefy czasowe nie mają regularnych linii dookoła ziemi? Z powodów praktycznych! Strefy, na przykład, mogą przebiegać wzdłuż granic kraju. Dzięki temu wszyscy jego mieszkańcy regulują zegarki na tę samą godzinę.

© Godzina.info Linki Kontakt